Topp evaluering

Topp evaluering

Det åpne sertifiseringskurset på NTNU i uke 11 er nå gjennomført. Kurset er lagt opp med balanse mellom teori og praktiske øvinger, noe som gir grunnlag for en helhetlig læring. Gruppen var sammensatt av mye forskjellig kompetanse og erfaring innen karrierefeltet. Denne forskjelligheten opplevde vi som kursholdere og deltakerne som spennende. Det å dele erfaringer åpner opp og synliggjør bredden innen karriereveiledning. Siste dag veiledet deltakerne eksterne veisøkere, noe de opplevde både relevant og lærerikt.

 

Noen tilbakemeldinger fra deltakerne:
  • Innbyr til åpenhet og deling av egne erfaringer.
  • Veldig god struktur og vekting mellom øvelser og teori.
  • Gode gjennomganger med mange konkrete eksempler.
  • Svært flinke kursholdere som engasjerer. Gode rollemodeller.
  • Ved å øve i triader lærer en stoffet bedre.
  • Veldig bra kurs, hva med oppfølgingskurs neste år for å dele erfaringer?

Oppsummering tilbakemeldinger uke 11 2019

Neste åpne sertifisering har oppstart i uke 43

Sorry, comments are closed for this post.