Lenker

Utdanning.no
Nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring, eies av Kunnskapsdepartementet.

Jobbfeber.no
Veiviser til yrke og utdanning.

Vilbli.no
Videregående opplæring er inngangsporten til yrkeslivet og til videre studier.

Samordnaopptak.no
Samordna opptak (SO) koordinerer opptaket til 47 universiteter og høgskoler i Norge.

NAV.no
Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)

NTNU.no
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet.