NAV-Oppland

NAV-Oppland

NAV-Oppland velger Profråd.

Ungdomsteamene i NAV Oppland har valgt Profråd som deres verktøy og to grupper gjennomførte sertifisering hos NTNU under ledelse av Kristin Landerø.

Sorry, comments are closed for this post.