Fylkeskommune

Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommue tegnet i 2010 en rammeavtale for fri bruk av Profråd. Avtalen omfattet alle videregående skoler og karrieresentre i fylket.

Vi er meget glade over at Nordland Fylkeskommune har valgt å videreføre det gode samarbeidet med profråd for tre nye år fra 2014 til 2016.

Nordland Fylkeskommune er opptatt av kvalitet og kompetanse og er anerkejnt for sitt arbeide med karriere.

Vi gleder oss til å samarbeide videre.

Sorry, comments are closed for this post.