Management Synergy styrker laget

Management Synergy styrker laget

Vi gleder oss over at Karen Hannasvik nå er en del av Management Synergy. Hun har lang erfaring som fagsjef fra inkluderingsbransjen hvor hun har jobbet med utvikling og ledelse av karriererelaterte tjenesteleveranser til NAV og helseforetakene. Karen har også lang erfaring med helse og digitalisering i IKT-bransjen. Med sin genuine interesse for karriere og ledelse,… Les mer

Karriereveiledning – mer enn en test

Karriereveiledning – mer enn en test

Norge er i omstilling (NOU 2016;7). Vi aner konturene av morgendagens arbeidsliv. Teknologiutviklingen fører til at nye jobber oppstår. Gamle blir borte. Innen 20 år vil mange hundre tusen arbeidstakere måtte tilegne seg ny kompetanse, skifte jobb, endre arbeidsoppgaver og arbeidsform. Unge tar i dag utdanningsvalg i en mer kompleks kontekst enn tidligere generasjoner. Karriereveiledning… Les mer

Nytt studie

Nytt studie

I mars 2018 publiserte vår samarbeidspartner ved NTNU en spennende artikkel om studieveiledning i høyere utdannelse, hvor det fremkommer at Universiteter og høgskoler har store utfordringer når det gjelder antallet studenter som ikke fullfører sine studier, og det økende antallet studenter som opplever helsemessige utfordringer, ensomhet og utenforskap. Funnene har nå resultert i et helt… Les mer

Topp evaluering

Topp evaluering

Det åpne sertifiseringskurset på NTNU i uke 11 er nå gjennomført. Kurset er lagt opp med balanse mellom teori og praktiske øvinger, noe som gir grunnlag for en helhetlig læring. Gruppen var sammensatt av mye forskjellig kompetanse og erfaring innen karrierefeltet. Denne forskjelligheten opplevde vi som kursholdere og deltakerne som spennende. Det å dele erfaringer åpner opp… Les mer

Fylkeskommune

Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommue tegnet i 2010 en rammeavtale for fri bruk av Profråd. Avtalen omfattet alle videregående skoler og karrieresentre i fylket. Vi er meget glade over at Nordland Fylkeskommune har valgt å videreføre det gode samarbeidet med profråd for tre nye år fra 2014 til 2016. Nordland Fylkeskommune er opptatt av kvalitet og kompetanse og… Les mer