Enda et sertifiseringskurs

Enda et sertifiseringskurs

Det åpne sertifiseringskurset på NTNU i uke 43 er nå gjennomført. Kurset er lagt opp med balanse mellom teori og praktiske øvinger, noe som gir grunnlag for en helhetlig læring. Gruppen var sammensatt av mye forskjellig kompetanse og erfaring innen karrierefeltet. Denne forskjelligheten opplevde vi som kursholdere og deltakerne som spennende. Det å dele erfaringer åpner opp… Les mer

Fylkeskommune

Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommue tegnet i 2010 en rammeavtale for fri bruk av Profråd. Avtalen omfattet alle videregående skoler og karrieresentre i fylket. Vi er meget glade over at Nordland Fylkeskommune har valgt å videreføre det gode samarbeidet med profråd for tre nye år fra 2014 til 2016. Nordland Fylkeskommune er opptatt av kvalitet og kompetanse og… Les mer

Eskoleie

Eskoleie

Eskoleia på Kongsvinger har valgt å satse på både SIT og Profråd. I november ble det gjennomført SIT sertifisering med 10 jobbkonsulenter. Eskoleia har valgt å benytte seg av vårt nye tilbud om påbygging til Profråd sertifisering. Dette er et tilbud til alle som har SIT sertifisering fra før. Ved gjennomføring av et todagers påbyggingskurs… Les mer