God Jul

God Jul

Vi i Management Synergy ser tilbake på et år fylt med faglig utvikling og oppgradering av Profråd Karriereverktøy. En ny og forbedret nettbasert plattform har sett dagens lys. Det er jevnlig tilstrømning av nye brukere, og sertifiseringskurs gjennomføres jevnlig sammen med vår samarbeidspartner NTNU, link kursbeskrivelse. Studiet fokuserer på hvordan Profråd Karriere kan bidra til… Les mer

Kompetanse for et fremtidig arbeidsliv

Kompetanse for et fremtidig arbeidsliv

En ny gruppe har gjennomført sertifiseringskurs i Profråd Karriere på NTNU. Jeg var så heldig å få delta! Kristin Landrø og Gunnhild Roald loset oss stødig igjennom fire dager med forelesninger, refleksjoner og praktisk trening. Dagene opplevdes relevante og inspirerende. Forventningsavklaringen innledningsvis gav signaler om at vi alle ønsket å bli utfordret til læring og… Les mer

Månedens veileder

Månedens veileder

Hver måned presenterer Veilederforum en ny veileder. Denne måneden er det Synne Strøm fra NAV Møre og Romsdagl. Hun har bachelorgrad i pedagogikk og psykologi  og mastergrad i rådgivingsvitenskap fra NTNU. Hun er sertifisert i karriereverktøyet Profråd. Synne deler sine erfaringer som veileder i denne artikkelen på Utdanning.no Les mer

God sommer!

God sommer!

Første mai ble Karen Hannasvik en del av Profråd teamet. Det er vi veldig glade for. Hun er i full gang og har allerede hatt flere spennende kundemøter. Vi ser frem til en høst fylt med sertifiseringskurs, fagdager og kundemøter. Åpent sertifiseringskurs gjennomføres på NTNU i uke 43. Hvis du vurderer å delta, anbefaler vi… Les mer

Management Synergy styrker laget

Management Synergy styrker laget

Vi gleder oss over at Karen Hannasvik nå er en del av Management Synergy. Hun har lang erfaring som fagsjef fra inkluderingsbransjen hvor hun har jobbet med utvikling og ledelse av karriererelaterte tjenesteleveranser til NAV og helseforetakene. Karen har også lang erfaring med helse og digitalisering i IKT-bransjen. Med sin genuine interesse for karriere og ledelse,… Les mer

Karriereveiledning – mer enn en test

Karriereveiledning – mer enn en test

Norge er i omstilling (NOU 2016;7). Vi aner konturene av morgendagens arbeidsliv. Teknologiutviklingen fører til at nye jobber oppstår. Gamle blir borte. Innen 20 år vil mange hundre tusen arbeidstakere måtte tilegne seg ny kompetanse, skifte jobb, endre arbeidsoppgaver og arbeidsform. Unge tar i dag utdanningsvalg i en mer kompleks kontekst enn tidligere generasjoner. Karriereveiledning… Les mer

Nytt studie

Nytt studie

I mars 2018 publiserte vår samarbeidspartner ved NTNU en spennende artikkel om studieveiledning i høyere utdannelse, hvor det fremkommer at Universiteter og høgskoler har store utfordringer når det gjelder antallet studenter som ikke fullfører sine studier, og det økende antallet studenter som opplever helsemessige utfordringer, ensomhet og utenforskap. Funnene har nå resultert i et helt… Les mer

Topp evaluering

Topp evaluering

Det åpne sertifiseringskurset på NTNU i uke 11 er nå gjennomført. Kurset er lagt opp med balanse mellom teori og praktiske øvinger, noe som gir grunnlag for en helhetlig læring. Gruppen var sammensatt av mye forskjellig kompetanse og erfaring innen karrierefeltet. Denne forskjelligheten opplevde vi som kursholdere og deltakerne som spennende. Det å dele erfaringer åpner opp… Les mer