Nytt studie

Nytt studie

I mars 2018 publiserte vår samarbeidspartner ved NTNU en spennende artikkel om studieveiledning i høyere utdannelse, hvor det fremkommer at Universiteter og høgskoler har store utfordringer når det gjelder antallet studenter som ikke fullfører sine studier, og det økende antallet studenter som opplever helsemessige utfordringer, ensomhet og utenforskap.

Funnene har nå resultert i et helt nytt studietilbud for studieveiledere m.m. med oppstart høsten 2019.

Innholdet i kurset imøtekommer studieveilederes behov for kompetanse for å utøve kvalitativt god veiledning av studenter som er i en betydningsfull fase i livet.

Link forskningsartikkel

Link kursdetaljer og påmelding: Studieveiledning modul 1 NTNU

Sorry, comments are closed for this post.