Oppfølgingsenheten Frisk

Oppfølgingsenheten Frisk

Oppfølgingsenheten Frisk har vunnet mange nye anbud.

Vi er stolte over at Oppfølgingsenheten Frisk har vunnet mange nye anbud blant annet basert på Profråd og vårt nye verktøy Prof-Kart.

Valget av Profråd og Prof-Kart handler om tydelig faglig forankring og vårt nære samarbeid med NTNU. I regi av NTNU gjennomføres sertifisering av veiledere som bedriftsinterne opplegg lokalt.

Oppfølgingsenheten Frisk ble etablert i 2006. De har sitt hovedkontor på Moelv og har avdelinger i Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo, Rogaland og Buskerud. De største leveransene er til NAV og Helse Sør-Øst og Helse Vest.

De er en kompetansebedrift som jobber tverrfaglig innen feltene arbeidsinkludering, helse og organisasjonsutvikling. Oppfølgingsenheten Frisk er i dag en betydelig leverandør, og gjennom sin visjonen «en lagspiller innen arbeid og helse » har de fokus på høy tjenestekvalitet til enkeltindivider, grupper og virksomheter.

Sorry, comments are closed for this post.