Prof-Kart

Prof-Kart

Sammen med attføringsbedriften Velle Utvikling har vi utviklet et nytt verktøy i Profråd familien.

Samarbeid med Velle Utvikling

Sammen med avdelingsleder Øyvind Berg og prosjektleder Irene Hafell har vi utviklet et nytt kartleggingsverktøy for attføringsbransjen. Målet har vært å skape et bedre samtaleverkøy som kan passe inn under flere typer tiltak.

Prof-Kart gir et oversiktsbilde over hvordan deltageren vurderer sin egen situasjon i dag, hvordan vedkommende ønsker å ha det og hva som skal til for å komme dit man ønsker.

Vi har sett stor verdi i å bygge Prof-Kart på forskrifter, arbeidsevnevurderinger og lovverk hos NAV. Prof-Kart tar for seg fire områder, jobb, ressurser, helse og praktiske utfordringer.
Ta kontakt for mer informasjon!

 

Sorry, comments are closed for this post.