Prof-Kart

Hva kartlegger Prof-Kart?

Prof-Kart er et kartleggingsverktøy for inkluderingsbedrifter. Verktøyet kan benyttes i forhold til flere typer tiltak.

Det fokuserer på hva som er kandidatens nåsituasjon, ønsket situasjon og tiltak for å komme dit en ønsker.

Rapportene i Prof-Kart gir et god visuell forståelse og et godt utgangspunkt for veiledning.

Kandidatene inviteres via epost eller sms til å svare på spørsmål innen områdene jobb, ressurser, helse og praktiske utfordringer.

Bygger på lovverk hos NAV

Prof-Kart er utviklet sammen med erfarne veiledere i attføringsbedriften Velle utvikling.

Gjennom sitt daglige arbeid har de sett behovet for å utvikle et verktøy som tydeligere relateres mot lovverket hos NAV.

Vi lanserer ny utgave av Prof-Kart sommeren 2019.

Ser mer informasjon: Profkart Info

 

Ta kontakt med oss her!