Profråd

Om Profråd

Profråd er et forskningsbasert karriereverktøy som er utviklet av Ph D Oskar Solberg tidligere forsker ved NTNU.

Gjennom kartlegging og profesjonell veiledning kan veisøkere gjøre et sikrere yrkes- eller utdanningsvalg.

Målgrupper

Profråd er et HR verktøy som kan benyttes i ulike sammenhenger:

 • Mennesker som står overfor viktige utdannings -og yrkesvalg
 • Voksne med yrkeserfaring som ønsker økt bevissthet om egen kompetanse og muligheter
 • Arbeidstakere i omstillingsprosesser
 • Personer som må endre karriere av helsemessige årsaker

Innhold

 • Solbergs Interessekartlegging / SIK avdekker personens preferanser for yrkestitler, aktivitet og kompetanse innenfor syv kategorier
 • Evner og anlegg som ønskes vektlagt
 • Valg av yrkesverdier som vil gi glede og tilfredsstillelse
 • Beslutningsutvikling som viser graden av sikkerhet i valg
 • Beslutningsstil viser hvordan veisøker tar viktige beslutninger basert på rasjonalitet, intuisjon eller avhengighet til andre
 • Selvkontrollerende holdning som viser spennet mellom selvhevdelse og tilpasning til andre
 • Skole- og yrkeserfaring
 • Jobb og utdanningsønsker
 • Informasjonssøking og diskusjonspartnere

En Introduksjon til Profråd karriereverktøy

Sertifisering

Gjennom studiet «Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet (RAD6000) ved NTNU sertifiseres deltagerne i Profråd. Studiet gir 7,5 studiepoeng.

Studiet kan enten tas gjennom åpne kurs ved NTNU, men det kan også arrangeres bedriftsinternt hos kunde.

For kunder som har medarbeidere som er sertifisert i SIK (Solbergs Interessekartlegging) tilbyr vi et påbyggingskurs på to dager som gir sertifisering i hele Profråd.

Les mer om «Karriererådgivning i privat og offentlig virksomhet (RAD6000)» her!

 

Samarbeid med NTNU

Profråd er under kontinuerlig videreutvikling i ett formelt samarbeid med Institutt for pedagogikk og voksnes læring, IPL ved NTNU. Faglig ansvarlig for Profråd karriereverktøy er Kristin Landrø ved IPL, NTNU.

 

Ta kontakt med oss her!