Referanser

Vi samarbeider med offentlige og private virksomheter:

  • Fylkeskommuner
  • Karrieresentre
  • Videregående skoler
  • NHO Attføringsbedrifter
  • Private bedrifter
  • NAV