SIT

Hva er Solbergs Interessetest (SIT)?

SIT er et unikt, nettbasert og profesjonelt karriereverktøy som hjelper kandidatene med å gjøre riktige karrierevalg. SIT er utviklet av Ph D Oskar Solberg ved NTNU og er en del av Profråd karriereservice, men tilbys løsrevet fra Profråd.

Hva kartlegger SIT?

Skjermbilde 2015-02-19 kl. 10.44.54

Gjennom å besvare spørsmål om yrkesvalg, egen kompetanse og aktiviteter en liker vises kandidatens interesser innenfor ulike søyler:

  • Praktisk-teknisk type (P)
  • Naturfaglig type (T1)
  • Kultur- og samfunnsfaglig type (T2)
  • Kunstnerisk type (K)
  • Sosial-omsorgs type (S)
  • Foretaksom type (F)
  • Ordens type (O)

De to høyeste søylene uttrykkes i en tobokstavkode (FT2 i illustrasjonen over) som tilsvarer kandidatens mest fremtredende interesseområder. Profilen er ingen fasit men utgangspunkt for en veiledningssamtale.

Søylediagrammene gir en indikasjon på yrke og utdanning, men også på hva slags arbeid som kandidaten passer best til. Hvordan bør en arbeidssituasjon være i forhold til hva som gir eventuelt tapper for energi? I hvilke arbeidssituasjoner vil kandidaten fungere best?

Norsk yrkesfinner

I Norsk yrkesfinner er alle yrker klassifisert i forhold til tilsvarende typelære. Dette bidrar til at arbeidssøkerens interesseområder kan matches opp mot tilsvarende yrker. Kjøp Norsk Yrkesfinner her!

Sertifisering i SIT

Vi tilbyr bedriftsinterne sertifiseringskurs i SIT.

 

Ta kontakt med oss her!