Profråd Interesse

Utforsk, prioriter og gjør karrierevalg med utgangspunkt i interesser, aktiviteter og selvvurdert kompetanse.

Å veiledes mot større bevissthet knyttet til ressurser og interessemønster skaper nysgjerrighet og gir retning. Det styrker motivasjon og gir motstandskraft i vanskelige perioder. Med utgangspunkt i egne yrkesinteresser er det lettere å holde rett kurs i et omskiftelig arbeidsliv. 

Solbergs+Typelære

Hvorfor velge Profråd Interesse?

20140301_Trade-151_0124-copy

Yrkesinteresser setter retning

Gode jobb- og utdanningsvalg krever at en kjenner seg selv og sine behov. Med Profråd Interesse og støttende veiledning, kan den enkeltes interesseområder brukes for å bygge selvinnsikt og sette retning.

Med Profråd Interesse brytes den enkeltes interessemønster ned til tre faktorer; yrkestitler som vekker interesse, aktiviteter og selvvurdert kompetanse.

I refleksjon rundt egenvurdert kompetanse, aktiviteter og interesser vil den enkelte bli tryggere i valg av jobb og utdanning som oppleves tilfredsstillende.

Det handler om å skape karrierekompetanse gjennom trygghet i at retningen en velger samsvarer med det som skaper motivasjon og giv.

20140228_Trade+151_0046 (1)

Mestring gjennom interesse og aktivitet

Et lærende og vekstbasert tankesett er avgjørende for å lykkes i et omskiftelig arbeidsliv. Det er en myte at de som har stor suksess ikke feiler - de lar seg bare ikke stoppe av nederlag. Det som derimot kjennetegner suksessrike mennesker, er nysgjerrighet og kreativitet.

Vi vet at aktivitet skaper mestring og at mestring skaper motivasjon. Vi vet også at aktivitetene vi er mest motivert for, er de som samsvarer mest med våre interesser.

Profråd Interesse åpner for refleksjon rundt forholdet mellom interesse, aktivitet og selvvurdert kompetanse. Den enkelte inviteres til nysgjerrig utforsking av yrkestitler og aktiviteter som samsvarer med deres interessemønster.

Dette fører til nye oppdagelser av at aktivitetene vi utfører og oppgavene vi opplever å mestre, samsvarer med våre interessemønster. På bakgrunn av dette bygges en yrkesinteresseprofil for utforsking av yrker, roller og oppgaver som kan oppleves tilfredsstillende og gi mestringsfølelse.

Skjermbilde2020-04-24kl.07.29.14

Valg av yrke, arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø

Profråd Interesse tar utgangspunkt i Solbergs typelære, spesielt utarbeidet for norske forhold og oppdatert for å speile nåtidens yrkestitler og arbeidsoppgaver.

For mange er det en etablert sannhet at formell kompetanse er av særegen verdi på arbeidsmarkedet. Derfor tar Profråd Interesse for seg både yrkestitler, aktivitet og selvvurdert kompetanse i utforskingen av yrkesinteresser.

Vår erfaring er at mange undervurderer egen kompetanse basert på manglende formell dokumentasjon. Det er derfor avgjørende at Profråd Interesse skaper rom for profesjonell veiledning knyttet til egenverdi på arbeidsmarkedet.

Målet er å styrke den enkeltes forståelse av at alle aktiviteter og erfaringer vi gjør oss er læringsprosesser. Slike prosesser gir oss kompetanser som kan matches med arbeidsmarkedets behov.

Dette sier våre kunder

“Sertifiseringskurset ga meg ny inspirasjon. Foreleserne var dyktige fagformildere som skapte engasjement! Jeg likte måten undervisningen var organisert på med både teori og praktiske øvelser, der vi fikk tilbakemeldinger på veilederrollen.”

— Kommunal flyktningkonsulent

“I min jobb møter jeg ungdom som ofte syns det er vanskelig å snakke, både om det de kan og om det de vil. Profråd Interesse åpner for gode samtaler når ungdommene kjenner seg igjen i beskrivelsene av interesser. Og det gjør de nesten hver gang! Jeg bruker verktøyet både i veiledning og i grupper der fokuset er karrierevalg og livsmestring. Det er utrolig gøy å se hvordan elevene åpner seg og engasjerer seg i egen profilanalyse.”

— Karriereveileder og lærer ved videregående skole