Kurs i 2024

ÅPENT SERTIFISERINGSKURS:

Profkart Mestring - 2 dager

Sertifiseringskurset gjennomføres digitalt på Teams med forelesninger, trening i praktisk bruk og refleksjon. Gjennomført kurs gir sertifisering.
I tillegg får du fri bruk av Profkart Mestring i 3 mnd etter kurset.

Dato: 12. - 13. juni 2024
Påmelding: Innen 5. juni

Undervisningsform: Digitalt på Teams

Pris: 5800,- eks mva

ÅPENT SERTIFISERINGSKURS:

Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet

Hvordan veilede mennesker til å ta bevisste, meningsfulle og fremtidsrettede utdannings- og karrierevalg? Kurset gir sertifisering i Profråd Karriere.

Dato: 29. oktober - 1. november 2024 (09-15 alle dager)
Søknadsfrist: 15. september 2024

Undervisningsform: Nettstudium

Pris: 13900 Kr
Studiepoeng: 7,5

Profråd Interesse - 1 dag

Sertifiseringskurset gjennomføres digitalt på Teams med forelesninger, trening i praktisk bruk og refleksjon. Gjennomført kurs gir sertifisering.
I tillegg får du fri bruk av Profråd Interesse i 3 mnd. etter kurset.

Vi kjører kontinuerlig åpne og bedriftsinterne
sertifiseringskurs på våre verktøy.
Ta kontakt for dato.

Pris 3990,-

Profkart Mestring - 2 dager

Sertifiseringskurset gjennomføres digitalt på Teams med forelesninger, trening i praktisk bruk og refleksjon. Gjennomført kurs gir sertifisering.
I tillegg får du fri bruk av Profkart Mestring i 3 mnd etter kurset.

Vi kjører kontinuerlig åpne og bedriftsinterne
sertifiseringskurs på våre verktøy.
Ta kontakt for dato.

Pris 5800,-

For deg som allerede er sertifisert i Profråd Interesse:

Sertifisering i Profråd Karriere på 2 dager - 7,5 studiepoeng

Ta full sertifisering i Profråd Karriere med et 2 dagers påbyggingskurs i regi av NTNU. Kurset kombinerer teori og praksis gjennom dialogbaserte forelesninger, øvelser i grupper og refleksjoner rundt egen læringsprosess. Kurset tar utgangspunkt i Profråd Karriere, nettbasert rådgivning og læring. Hjemmeeksamen gir 7,5 studiepoeng i karriereveiledning.

Ta kontakt for gjennomføring av bedriftsinternt kurs.

Nytteverdi for våre kunder

“Takk for flotte kursdager for våre veiledere! De kom tilbake til arbeidsplassen med stort faglig utbytte og engasjement for verktøyenes nytteverdi. Deres opplevelse er at Profråd Karriereverktøy gir struktur og åpenhet i veiledningen, særlig for veisøkere som syns det er utfordrende å se muligheter arbeidsmarkedet.”

Regionleder, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering

“Profkart Mestring setter fokus på jobbmuligheter for den enkelte. Verktøyet har høy nytteverdi for deltakerne i våre arbeidsmarkedstiltak, og vi anbefaler det på det sterkeste.”

Karriere - og kompetansesjef, Arbeidsforberedende trening