Aktuelle kurs i 2023

Sertifiseringskurs:

  • 2 dagers åpent digitalt kurs i Profkart Mestring
  • 4 dagers sertifiseringskurs i Profråd Karriere - 7,5 stp

2 dagers åpent digitalt kurs i Profkart Mestring

Neste sertifiseringskurs i Profkart Mestring er 26. - 27. september 2023 

Sertifiseringskurset gjennomføres digitalt på Teams med forelesninger, trening i praktisk bruk og refleksjon. Gjennomført kurs gir sertifisering.
I tillegg får du fri bruk av Profkart Mestring i 3 mnd etter kurset.

Faglig ansvarlig og hovedinstruktør for kurset: Karen Hannasvik (Tlf: 974 04 888).

Pris: 5250,- eks mva.

4 dagers sertifiseringskurs i Profråd Karriere - 7,5 stp

Flere fulle kurs er gjennomført det siste halvåret, og studentene er særdeles fornøyd. Her er nye kursmuligheter.

Neste sertifiseringskurs i Profråd Karriere er 24. - 27. oktober 2023

Gjennomføres i samarbeid med NTNU med teori, praksis og problembasert læring. Det legges vekt på dialogbaserte forelesninger, øvelser i grupper, refleksjoner rundt egen læringsprosess med utgangspunkt i Profråd Karriere, nettbasert rådgivning og læring. Hjemmeeksamen gir 7,5 studiepoeng i karriereveiledning.

Under Les mer finner du generell informasjon om kurset og lenke for å søke.

Profråd Interesse - 1 dag

Sertifiseringskurset gjennomføres digitalt på Teams med forelesninger, trening i praktisk bruk og refleksjon. Gjennomført kurs gir sertifisering.
I tillegg får du fri bruk av Profråd Interesse i 3 mnd. etter kurset.

Vi kjører kontinuerlig åpne og bedriftsinterne
sertifiseringskurs på våre verktøy.
Ta kontakt for dato.

Pris 3990,- eks mva

Profkart Mestring - 2 dager

Sertifiseringskurset gjennomføres digitalt på Teams med forelesninger, trening i praktisk bruk og refleksjon. Gjennomført kurs gir sertifisering.
I tillegg får du fri bruk av Profkart Mestring i 3 mnd etter kurset.

Vi kjører kontinuerlig åpne og bedriftsinterne
sertifiseringskurs på våre verktøy.
Ta kontakt for dato.

Pris 5250,- eks mva

For deg som allerede er sertifisert i Profråd Interesse:

Sertifisering i Profråd Karriere på 2 dager - 7,5 studiepoeng

Ta full sertifisering i Profråd Karriere med et 2 dagers påbyggingskurs i regi av NTNU. Kurset kombinerer teori og praksis gjennom dialogbaserte forelesninger, øvelser i grupper og refleksjoner rundt egen læringsprosess. Kurset tar utgangspunkt i Profråd Karriere, nettbasert rådgivning og læring. Hjemmeeksamen gir 7,5 studiepoeng i karriereveiledning.

Ta kontakt for gjennomføring av bedriftsinternt kurs.

Nytteverdi for våre kunder

“Takk for flotte kursdager for våre veiledere! De kom tilbake til arbeidsplassen med stort faglig utbytte og engasjement for verktøyenes nytteverdi. Deres opplevelse er at Profråd Karriereverktøy gir struktur og åpenhet i veiledningen, særlig for veisøkere som syns det er utfordrende å se muligheter arbeidsmarkedet.”

Regionleder, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering

“Profkart Mestring setter fokus på jobbmuligheter for den enkelte. Verktøyet har høy nytteverdi for deltakerne i våre arbeidsmarkedstiltak, og vi anbefaler det på det sterkeste.”

Karriere - og kompetansesjef, Arbeidsforberedende trening