Aktuelle kurs

Sertifiseringskurs:
4 dagers sertifiseringskurs i Profråd Karriere - 7,5 stp

4 dagers sertifiseringskurs i Profråd Karriere - 7,5 stp

Flere fulle kurs er gjennomført det siste halvåret, og studentene er særdeles fornøyd. Her er nye kursmuligheter.

Neste sertifiseringskurs i Profråd Karriere 24. - 27. april 2023

Gjennomføres i samarbeid med NTNU med teori, praksis og problembasert læring. Det legges vekt på dialogbaserte forelesninger, øvelser i grupper, refleksjoner rundt egen læringsprosess med utgangspunkt i Profråd Karriere, nettbasert rådgivning og læring. Hjemmeeksamen gir 7,5 studiepoeng i karriereveiledning.

Under Les mer finner du generell informasjon om kurset og lenke for å søke.

Profråd Interesse - 1 dag

Sertifiseringskurset gjennomføres digitalt på Teams med forelesninger, trening i praktisk bruk og refleksjon. Gjennomført kurs gir sertifisering.
I tillegg får du fri bruk av Profråd Interesse i 3 mnd. etter kurset.

Vi kjører kontinuerlig åpne og bedriftsinterne
sertifiseringskurs på våre verktøy.
Ta kontakt for dato.

Pris 3990,- eks mva

Profkart Mestring - 2 dager

Sertifiseringskurset gjennomføres digitalt på Teams med forelesninger, trening i praktisk bruk og refleksjon. Gjennomført kurs gir sertifisering.
I tillegg får du fri bruk av Profkart Mestring i 3 mnd etter kurset.

Vi kjører kontinuerlig åpne og bedriftsinterne
sertifiseringskurs på våre verktøy.
Ta kontakt for dato.

Pris 5800,- eks mva

For deg som allerede er sertifisert i Profråd Interesse:

Sertifisering i Profråd Karriere på 2 dager - 7,5 studiepoeng

Ta full sertifisering i Profråd Karriere med et 2 dagers påbyggingskurs i regi av NTNU. Kurset kombinerer teori og praksis gjennom dialogbaserte forelesninger, øvelser i grupper og refleksjoner rundt egen læringsprosess. Kurset tar utgangspunkt i Profråd Karriere, nettbasert rådgivning og læring. Hjemmeeksamen gir 7,5 studiepoeng i karriereveiledning.

Ta kontakt for gjennomføring av bedriftsinternt kurs.

Nytteverdi for våre kunder

“Takk for flotte kursdager for våre veiledere! De kom tilbake til arbeidsplassen med stort faglig utbytte og engasjement for verktøyenes nytteverdi. Deres opplevelse er at Profråd Karriereverktøy gir struktur og åpenhet i veiledningen, særlig for veisøkere som syns det er utfordrende å se muligheter arbeidsmarkedet.”

Regionleder, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering

“Profkart Mestring setter fokus på jobbmuligheter for den enkelte. Verktøyet har høy nytteverdi for deltakerne i våre arbeidsmarkedstiltak, og vi anbefaler det på det sterkeste.”

Karriere - og kompetansesjef, Arbeidsforberedende trening