Vi sikrer karrierelæring i digitale veiledningsrom

Aro+Ha_0393

Profråd Karriereverktøy

består av flere digitale verktøy for bred og helhetlig utforsking av ressurser og muligheter i utdanning og jobb.

  • Med Profkart Mestring utforskes kilder til mestring på områdene Kompetanse, Jobbmuligheter og jobbsøk, Min hverdag, Personlige ressurser, Arbeidsrelaterte ferdigheter, Kommunikasjon og basisferdigheter samt Helse, funksjon og livsstil.

  • Med Profråd Karriere utforskes interessemønstre i tillegg til Evner og anlegg, Verdier, Beslutningsutvikling og beslutningsstil, Kommunikasjon og samhandling samt Arbeidserfaringer med fokus på mestring.

  • Med Profråd Interesse utforskes interessemønstre med fokus på yrker, aktiviteter og selvvurdert kompetanse.

Sertifisering i ett eller flere av verktøyene i Profråd Karriereverktøy sikrer effektivitet og kvalitet i lærings- og utviklingsprosesser.

Vi har ledige studie- og kursplasser med nettbasert gjennomføring.

Neste kurs:

Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet

Hvordan veilede mennesker til å ta bevisste, meningsfulle og fremtidsrettede utdannings- og karrierevalg? Kurset gir sertifisering i Profråd Karriere.

Dato: 12. - 15. Mars 2024 (09-15 alle dager)
Søknadsfrist: 25. Januar 2024

Undervisningsform: Nettstudium

Pris: 13900 Kr
Studiepoeng: 7,5

NTNU og Profråd Karriereverktøy bidrar til kvalitet i karriereveildning

Profråd Karriereverktøy har gjennomført en vurdering av studiet «Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet» på NTNU i lys av kompetansestandardene i Kvalitetsrammeverket for karriereveiledning. Vurderingen tar for seg de sju kompetanseområdene i kvalitetsrammeverket og omfatter fagplanen, læringsmålene og læringsaktivitetene i studiet.

Vurderingsrapporten viser hvordan studiet «Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet» på NTNU styrker studentenes kompetanse på alle de sju kompetanseområdene i kvalitetsrammeverket for karriereveiledning.
Studiet gir 7,5 studiepoeng i karriereveiledning og sertifisering i karriereverktøyet Profråd Karriere. Studiet gjennomføres på 4 dager med påfølgende hjemmeeksamen.