Vi sikrer karrierelæring i digitale veiledningsrom

2 dagers åpent digitalt kurs i Profkart Mestring

Neste sertifiseringskurs i Profkart Mestring er 5. - 6. juni 2023 

Sertifiseringskurset gjennomføres digitalt på Teams med forelesninger, trening i praktisk bruk og refleksjon. Gjennomført kurs gir sertifisering.
I tillegg får du fri bruk av Profkart Mestring i 3 mnd etter kurset.

Faglig ansvarlig og hovedinstruktør for kurset: Karen Hannasvik (Tlf: 974 04 888).

Pris: 5250,- eks mva.

Dette kurset er nå helt fullt. Datoer for neste kurs kommer snart.
Ta gjerne kontakt med oss allerede nå om du er interessert, eller har spørsmål om bedriftsinterne kurs.

NTNU og Profråd Karriereverktøy bidrar til kvalitet i karriereveildning

Profråd Karriereverktøy har gjennomført en vurdering av studiet «Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet» på NTNU i lys av kompetansestandardene i Kvalitetsrammeverket for karriereveiledning. Vurderingen tar for seg de sju kompetanseområdene i kvalitetsrammeverket og omfatter fagplanen, læringsmålene og læringsaktivitetene i studiet.

Vurderingsrapporten viser hvordan studiet «Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet» på NTNU styrker studentenes kompetanse på alle de sju kompetanseområdene i kvalitetsrammeverket for karriereveiledning.
Studiet gir 7,5 studiepoeng i karriereveiledning og sertifisering i karriereverktøyet Profråd Karriere. Studiet gjennomføres på 4 dager med påfølgende hjemmeeksamen.

Aro+Ha_0393

Profråd Karriereverktøy

består av flere digitale verktøy for bred og helhetlig utforsking av ressurser og muligheter i utdanning og jobb.

  • Med Profkart Mestring utforskes kilder til mestring på områdene Kompetanse, Jobbmuligheter og jobbsøk, Min hverdag, Personlige ressurser, Arbeidsrelaterte ferdigheter, Kommunikasjon og basisferdigheter samt Helse, funksjon og livsstil.

  • Med Profråd Karriere utforskes interessemønstre i tillegg til Evner og anlegg, Verdier, Beslutningsutvikling og beslutningsstil, Kommunikasjon og samhandling samt Arbeidserfaringer med fokus på mestring.

  • Med Profråd Interesse utforskes interessemønstre med fokus på yrker, aktiviteter og selvvurdert kompetanse.

Sertifisering i ett eller flere av verktøyene i Profråd Karriereverktøy sikrer effektivitet og kvalitet i lærings- og utviklingsprosesser.

Vi har ledige studie- og kursplasser med nettbasert gjennomføring.