Verktøy for karrierelæring, mestring og inkludering

Aro+Ha_0393

Profråd Karriereverktøy

gir deg flere verktøy for helhetlig utforsking av styrker, ressurser og muligheter.
Med dette blir du mer treffsikker i veiledning rundt valg av oppgaver, jobber, utdanning og aktiviteter for økt mestring, læring og livskvalitet.

  • Med Profkart Mestring utforsker du kilder til mestring på områdene Kompetanse, Jobbmuligheter og jobbsøk, Min hverdag, Personlige ressurser, Arbeidsrelaterte ferdigheter, Kommunikasjon og basisferdigheter samt Helse, funksjon og livsstil.

  • Med Profråd Karriere utforsker du interessemønstre i tillegg til Evner og anlegg, Verdier, Beslutningsutvikling og beslutningsstil, Kommunikasjon og samhandling samt Arbeidserfaringer med fokus på mestring.

  • Med Profråd Interesse utforsker du interessemønstre med fokus på yrker, aktiviteter og selvvurdert kompetanse.

Sertifisering i ett eller flere av verktøyene i Profråd Karriereverktøy sikrer effektivitet og kvalitet i karrierelæring, mestring og inkudering.

Vi har ledige studie- og kursplasser med nettbasert gjennomføring.

Åpent sertifiseringskurs:

Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet

Hvordan veilede mennesker til å ta bevisste, meningsfulle og fremtidsrettede utdannings- og karrierevalg? Kurset gir sertifisering i Profråd Karriere.

Dato: 29. oktober - 1. november 2024 (09-15 alle dager)
Søknadsfrist: 15. september 2024

Undervisningsform: Nettstudium

Pris: 13900 Kr
Studiepoeng: 7,5

NTNU og Profråd Karriereverktøy bidrar til kvalitet i karriereveildning

Profråd Karriereverktøy har gjennomført en vurdering av studiet «Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet» på NTNU i lys av kompetansestandardene i Kvalitetsrammeverket for karriereveiledning. Vurderingen tar for seg de sju kompetanseområdene i kvalitetsrammeverket og omfatter fagplanen, læringsmålene og læringsaktivitetene i studiet.

Vurderingsrapporten viser hvordan studiet «Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet» på NTNU styrker studentenes kompetanse på alle de sju kompetanseområdene i kvalitetsrammeverket for karriereveiledning.
Studiet gir 7,5 studiepoeng i karriereveiledning og sertifisering i karriereverktøyet Profråd Karriere. Studiet gjennomføres på 4 dager med påfølgende hjemmeeksamen.