Profråd Karriereverktøy

Refleksjons- og prosessverktøy for personlig utvikling og læring.

Profesjonell veiledning med Profråd Karriereverktøy bidrar til en bred og helhetlig ressurs­kartlegging.

20140301_Trade-151_0124-copy

På veisøkers premisser

Et omskiftelig arbeidsliv og raske samfunnsendringer krever at vi med jevne mellomrom må se vår kompetanse og nytteverdi med nye øyne. Veiledet utforsking av ressurser, interesser og muligheter skaper flere handlingsalternativer i møte med overganger og utfordringer på alle livets arenaer.

20140228_Trade+151_0046 (1)

Den viktige relasjonen

Metodikken og den faglige forankringen i erfaringslæring innebærer å lytte til den enkeltes forventninger og opplevelser. Å ivareta dette i digital veiledning er derfor en selvfølge. I veiledning med Profråd Karriereverktøy skapes en tillitsfull relasjon der samarbeidet mellom veileder og veisøker står i sentrum.

Det legges til rette for samhandling gjennom felles pålogging i digitale veiledningsrom, kommentarfelt, arbeidslogg og refleksjons­oppgaver. Enhver veiledning er samskaping, der relasjonen har avgjørende betydning for læringsutbyttet.

Aro+Ha_0428

Digitale veiledningsrom

Plattformen tilbyr digitale veiledningsrom for refleksjon og læring der veisøker er i fokus. Å benytte seg av digitale veiledningsrom er å utøve samhandling parallelt med veisøkers egenrefleksjon og bruk av verktøy. Digitale veiledningsrom sikrer kommunikasjon og støtte i læringsaktiviteter knyttet til gjennomføringen. Innholdet er tematisk bygget opp med samtalemaler og tilhørende vei­ledningsmetodikk. Målet er økt selvinnsikt og dømme­kraft som grunnlag for bevisste, meningsfulle og fremtidsrettede valg.

Profkart Mestring

Hvordan skape trygghet i valgprosesser? Profkart Mestring tilbyr samtalemal og beslutningsstøtte i utarbeidelse av handlings - og oppfølgingsplaner.

Profråd Karriere

Hvordan veilede mennesker til å ta bevisste, meningsfulle og fremtidsrettede valg? Profråd Karriere tilbyr helhetlig utforsking og styrking av karriereferdigheter.

Profråd Interesse

Hvilke arbeidsoppgaver skaper motivasjon og giv? Profråd Interesse tilbyr utforsking av yrkesinteresser, aktiviteter og arbeidssituasjoner som gir motivasjon og mestring.

MELD DEG PÅ SERTIFISERING.