Kompetanseutforsking som kilde til motivasjon og lagfølelse

image-asset

I går fikk jeg være til stede på en inspirerende workshop i kompetansekartlegging.
Målet med workshop var å hjelpe studenter til å oversette sin kompetanse slik at arbeidsgiverne kan forstå hva de som jobbsøkere kan og har og hvem de er. For sin egen del må studentene vite hva de vil.

En helt nødvendig anstrengelse for å bli den foretrukne i søknadsbunken. Akademiske termer og erfaringer må oversettes til et språk som selv gamle tante Anna kan forstå. 

Å beskrive egen kompetanse starter med å rette et nysgjerrig og utforskende blikk på seg selv. Denne bevisstgjøringsprosessen er som ovarennet i et skihopp; det gir energi i form av fart og høyde til svevet – og nedslag med stil og god lengde.

Øvelsene som trengs for å bli en god skihopper krever lagarbeid. Det trengs tilbakemeldinger fra flere, kontinuerlig over tid, for å vokse og utvikle seg videre som utøver og som lag. Og treningen må settes i system.

Studentene ble oppfordret til å jobbe i grupper med å beskrive sin kompetanse. En av øvelsene var å fortelle hverandre historier om erfaringer fra studenttiden. Gjennom aktiv lytting med åpne spørsmål til hverandre etter tur, reflekterte de over hvilken kompetanse de har brukt i ulike situasjoner. Denne samskapende øvelsen fikk fram langt mer enn det den enkelte klarer å beskrive på egen hånd. Innspillene fra andre er også rausere og mer positive. Felles erfaringer deles i refleksjon og blir til kompetanser med tilhørende eksempler. Gull! 

Resultatet av denne øvelsen er som en bankkonto med beskrivelser som senere kan spisses og tilpasses til ulike jobbsøknader. En uendelig rikdom for en jobbsøker!

Den aller største effekten av en slik samskaping er likevel at det gir glede og energi, motivasjon og mot. Det er relasjonsskapende og prestasjonsfremmende.

Effekten er den samme også når det tas i bruk i arbeidslivet. Medarbeidere og team som får hjelp til å beskrive sin kompetanse i en ledet prosess med en prosessveileder, får utløst mye ressurser og motivasjon til skapende samarbeid. Det gir høyere motivasjon og større engasjement. 

En særlig viktig øvelse i postkoronatiden blir å utforske hva vi har erfart og lært som enkeltpersoner og organisasjoner den siste tiden. Slik kan erfaringene foredles til ny og felles læring og kompetanse i organisasjonen. Et kompetansefortrinn for organisasjoner som griper muligheten!

I våre kurs lærer du veilederferdighetene som skal til for å utløse effekten av kompetansebevissthet hos enkeltmedarbeidere og i team. Du lærer også å bruke verktøyene i Profråd Karriereverktøy til å fremme motivasjon og engasjement hos dine medarbeidere. 

Med veilederferdigheter skaper du motivasjon, lagfølelse og tilhørighet. Verktøyene effektiviserer og strukturerer treningen. Ut fra tilbakemeldingene til oss de siste ukene er dette høyt etterspurte ferdigheter og verktøy på mange arenaer i arbeidslivet nå i disse tider.

Vi setter opp nye kurs i juni. Be om en demo av våre verktøy, eller meld deg på kurs.NyheterNye kursdatoer