Skaper du læring i din digitale veiledning?

Cheerful excited young lady with ear protectors on neck leaning on table and smiling at camera while enjoying work in carpentry

Det er ingen tvil om at koronnakrisen har vært drivende for utvikling av digital kompetanse hos Ola og Kari Nordmann. De siste ukene er digitale løsninger etablert i en fart vi aldri har sett før. Covid-19 kom som en stormvind og gav oss ikke noe valg!

Arbeidsrettede veilednings- og oppfølgingstjenester er ikke noe unntak. Jeg er imponert over alle dere veiledere som griper mulighetene i en krevende situasjon, og kombinerer ulike digitale verktøy og digitale konferanseløsninger i stadig mer avanserte former for undervisning, veiledning og oppfølging. Takk for at dere deler opplevelser fra den nye digitale hverdagen. Jeg tar av meg hatten for dere, og for nye erfaringer og ferdigheter! 

Det som derimot er bekymringsfullt, er at en stor andel veisøkere nå får veiledning og oppfølging hjemme hos seg selv, og at kontakten med skole og arbeidsplass er redusert eller fraværende. Det er også reduserte muligheter til sosiale aktiviteter i samspill med andre på fritiden. Mangel på aktivt samspill med andre mennesker i reelle aktiviteter er dårlig nytt når målet er læring og utvikling.

Hvordan er det for din del; har veisøkerne dine tilstrekkelig med meningsfylte og motiverende læringsaktiviteter som grunnlag for refleksjon i veiledningstimene? 

Jeg tror bestemt at læring, eller karrierelæring om du vil, er knyttet til evnen og muligheten til å delta i et aktivt samspill med andre mennesker i hverdagen, og på en jobb- eller utdanningsarena. 

Erfaringer gir innhold til veiledningssamtaler. Erfaringer + refleksjon gir læring. Læringsprosessen hjelper veisøkerne til å forstå seg selv i den sammenhengen de er i. Slik oppdager de nye muligheter og får et grunnlag for å jobbe fram beslutninger.. 

Læring og personlig utvikling er en sosial og relasjonell prosess. Arbeidsplass og skole er gode og selvskrevne læringsarenaer og samarbeidspartnere. 

Jeg tror at alle mennesker har en iboende og naturlig motivasjon til å lære. Det må likevel legges til rette for læring i gode miljøer som stimulerer til aktiv deltakelse. Samhandling mellom mennesker i interessante situasjoner, med et faglig innhold, og i en sammenheng, vil styrke motivasjonen og skape mening i læringen som skjer.  

Potensialet for å utvide og videreutvikle veiledningstjenester gjennom ny teknologi er stort. Ny teknologi åpner for nye metoder, og kan gjøre karrierelæringen mer effektiv og fleksibel. 

Det er bra og det trengs! Forutsetningen er at teknologiske muligheter kombineres med godt utviklet veilederkompetanse, og faglige strategier for læringsprosesser som fremmer karrierekompetanser og deltakelse i jobb og utdanning.

Noen av mine beste opplevelser fra jobben i inkluderingsbransjen var knyttet til møter på arbeidsplasser der ledere i trekantveiledning oppdaget og anerkjente ressurser og kompetanse hos sine medarbeidere. Magiske menneskemøter der relasjoner ble reparert og ny arbeidstilknytning vokste fram. Slike øyeblikk er et resultat av relasjonelt veiledningsarbeid som gir oppdagelser, erkjennelser og læring både hos leder og medarbeider eller jobbsøker. 

Denne magiske dimensjonen må absolutt ivaretas i fremtidige, integrerte og arbeidsrettede veiledningstjenester. Først da kan ny kompetanse samskapes i relasjonsbyggende møter mellom mennesker. 

Forfatter: Karen Hannasvik