En læringsprosess i digital samskaping

Skjermbilde2020-04-24kl.07.29.14

Velkommen til vår nye hjemmeside!

Profråd Karriereverktøy har vært på en spennende utviklingsreise det siste året. Verktøyene benyttes nå på ny plattform og innholdet er oppdatert. Målet er å kontinuerlig tilby verktøy som er skreddersydd for norske forhold og speiler dagens arbeidsmarked. Profkart Mestring er lansert som et fulldigitalt verktøy for prosesstyring og retningsvalg.

Vi har lenge ønsket å kunne tilby en hjemmeside som står i samsvar med plattformens verktøy. Nå er vi i mål! Vi er spent på deres tilbakemeldinger og håper resultatet lever opp til deres forventninger. 

Et faglig fellesskap innen karriere, veiledning og læring.

I jobben dere gjør avdekkes det ressurser som skaper muligheter hver eneste dag. Vi er stolt av at vi får være med å fasilitere den prosessen. Vi er opptatt av å kunne videreutvikle oss sammen med dere.

På hjemmesiden ønsker vi å legge til rette for et digitalt faglig felleskap innen karriere, veiledning og læring. Profraad.no skal være et sted der du enkelt kan få tilgang til oppdatert fagstoff og nyheter. Det skal være kort vei mellom oss i Profråd teamet og dere som bruker våre verktøy i deres arbeidshverdag. 

Å bygge profraad.no har vært en spennende læringsprosess i digital samskaping. Da vi planla lanseringsprosjektet satte vi opp en rekke fysiske møter og felles arbeidsøkter i mars og april. Første planlagte møtedato var ganske nøyaktig samme dag som landet ble rammet av pandemi og gikk i lockdown. Derfor er det faktisk ikke alle i teamet som har møtt hverandre ansikt til ansikt. Dét var det ingen av oss som hadde forutsett.

En kreativ læringsprosess

Situasjonen har åpnet for refleksjon i møte med ukjente utfordringer; det sies at de som oppnår suksess ikke nødvendigvis er de flinkeste, men snarere de mest nysgjerrige. Hvis man tørr å kaste seg ut i ukjent landskap, kan reisen bli en kreativ læringsprosess.

Vi har erfart at fulldigital samhandling ikke står til hinder for gode samarbeidsrelasjoner, felles lunsjpauser og bygging av arbeidskultur i et nytt team. Vi har blitt godt kjent med hverandre og vi har feiret milepæler og løst utfordringer fra hvert vårt hjemmekontor på hver vår kant av landet. 

Prosessen vi nå har gått gjennom har gjort oss enda tryggere på at digitale veiledningsrom ivaretar tillitsfulle og skapende relasjoner. Profråd Karriereverktøy sikrer fremdrift i læringsprosesser. Vi er heldigvis ikke avhengige av å møtes fysisk for å benytte oss av våre veiledningskompetanser. 

Trygghet, klar sikt og retning

Bildene på hjemmesiden er hentet fra vårt norske naturlandskap; vidstrakt, vakkert, med høye topper og bratte daler. Å stå på en fjelltopp å se utover et slikt landskap kan være en mektig opplevelse, men om tåken legger seg og du går vill på vei ned, vil den samme naturen oppleves truede og uoversiktlig.

I dette landskapet samles vi i hus og hytter, skjermet for vind og vær. I ly er det lettere å se det vakre. Bildene representerer menneskemøtene vi tilrettelegger for med Profråd Karriereverktøy. Målet er å skape oversikt og trygghet, slik at ressursene og mulighetene som ligger foran den enkelte blir synlige. 

Digitale sertifiseringskurs i Profråd Karriereverktøy

Vi fortsetter den kreative læringsprosessen; i mai gjennomfører vi for første gang heldigitale sertifiseringskurs i Profråd Interesse og Profkart Mestring. Samtidig gjennomfører vår samarbeidspartner NTNU sitt første digitale videreutdanningskurs med sertifisering i Profråd Karriere.

Vi gleder oss til å møte dere i nettbaserte fagøkter, refleksjonssamtaler og praktisk øving på bruk av verktøyene. Det er fortsatt noen ledige plasser. Vi ønsker deg velkommen til å lese mer om sertifiseringskursene her.  

Vi håper dere finner den nye hjemmesiden nyttig og gleder oss til det videre samarbeidet!  

Med vennlig hilsen Profråd teamet