Ny mulighet – 2 dagers sertifisering i Profråd Karriere

shutterstock_1790915075_Redigert_Red

For deg som er sertifisert i Profråd Interesse eller Solbergs Interessekartlegging

I samarbeid med NTNU tilbyr vi nå et to-dagers nettbasert påbyggingskurs som gir sertifisering i Profråd Karriere.

Målgruppe:        Du som har en sertifisering i Profråd Interesse eller tidligere Solbergs Interessekartlegging.

Når og hvor:      Digital gjennomføring, 26. – 27. oktober 2020.

Kurset bygger på dine personlige erfaringer med veiledning og interesseutforsking.  Teori og praksis kombineres gjennom dialogbaserte forelesninger, øvelser i grupper og refleksjoner rundt egen læringsprosess. Kurset tar utgangspunkt i Profråd Karriere, nettbasert veiledning og læring. 

Bestått hjemmeeksamen gir 7,5 studiepoeng i karriereveiledning og sertifisering i Profråd Karriere.

Samarbeidet med NTNU er veldig spennende, og særlig når det resulterer i nye kurs og studier. Mange av dere som er sertifisert i Profråd Interesse har etterspurt en mulighet for å bygge ut sertifiseringen i Profråd Interesse til å omfatte hele Profråd Karriere. Vi registrerer også en etterspørsel etter kortere formell utdanning innenfor karriererelatert veiledning.

Nå er muligheten lansert!

Gjennom samarbeidet med fagmiljøet på NTNU skjer det en kontinuerlig fagutvikling. For deg som kunde og bruker av Profråd Karriereverktøy er dette en trygghet for kvalitet.

Les mer om kurset og søk her

Hva om jeg ikke har en sertifisering fra før?

Du kan fortsatt få 7,5 stp i karriereveiledning på NTNU med sertifisering i Profråd Karriere. Kurset/studiet da går over 4 dager med hjemmeeksamen.

Les mer om kurset og søk her

Vil du vite mer om Profråd Karriere?

Profråd Karriere benyttes til bevisstgjøring og utvikling av personlige ressurser. Med verktøyet veileder du effektivt mennesker til å ta bevisste, meningsfulle og fremtidsrettede utdannings – og jobbvalg. Profråd Karriere tilbyr veiledningsmetodikk med faglig forankring og opplæring i praktisk gjennomføring både ved tradisjonell veiledning og i digitale veiledningsrom.

Les mer om Profråd Karriere her.

Foto: Shutterstock