Nye sertifiseringskurs i Profråd Interesse og Profkart Mestring i september

Three students studying and learning in a coffee shop with a laptop and notes

Å delta på et kurs i Profråd Interesse eller Profkart Mestring skal være noe mer enn en sertifisering. Vårt mål er at kursene skal være en arena for deling av erfaringer, refleksjon og læring – samtidig som du lærer å bruke digitale verktøy i veiledningen.

I kursene våre trener deltakerne på å bruke verktøyene, samtidig som de trener på veiledningsferdigheter. Kursene underbygger verktøyenes faglige forankring og tilbyr samtidig en helhetlig veiledningsmetodikk som er nyttig og relevant i den enkeltes arbeidshverdag.

Tilbakemeldingene fra vårens kurs gjør oss trygge på at vi har valgt et kursoppsett som tilrettelegger for oppdagelse og læring.

Den gjennomgående tilbakemeldingen er at den tydelige faglige metodikken og de praktiske triadetreninger bygger ferdigheter både i bruk av verktøyene og i veiledning.

Flere av kursdeltakerne fremhever at vi som kursledere åpner for en bredere bruk av verktøyene enn det man hadde tenkt i utgangspunktet. Dette tar vi selvsagt til oss, men vår overbevisning er at denne forståelsen snarere skapes av dere som deltar og deler fra egen arbeidshverdag, reflekterer og utforsker muligheter. Vi inspireres av kursdeltakernes gode samtaler og syns det er spennende å få fasilitere slike prosesser på sertifiseringskurs.   

En av deltakerne skriver at hun «lærte en strukturert måte å jobbe på med en veiledningsmetodikk som løfter mine veiledningsferdigheter på et generelt nivå». En annen trekker frem læringsutbyttet knyttet til målrettet bruk av oppmerksomhetsferdigheter og påvirkningsferdigheter. 

Verktøyenes enkelthet for både veisøker og veileder trekkes også frem som et stort pluss.

I vårt fagfelt er menneskemøtene det essensielle – uavhengig av om det er digitalt eller i fysiske veiledningsrom. Vi vet at det meningsfulle i en læringsaktivitet skapes i refleksjon, og at læringen må knyttes til den enkeltes kontekst for å oppleves givende. Dette er premisser vi har bygget Profråd Karriereverktøy på, og det er premissene for våre sertifiseringskurs. Vi vil at deltakerne skal oppleve et faglig utbytte som ikke bare er knyttet til verktøyene, men også til veilederrollen generelt og til å fremme ressursutvikling og læring gjennom egen leder- eller veilederrolle. Derfor gjør det oss både ydmyke og glade å se slike evalueringsresultater fra vårens kursdeltakere.

En stor takk til alle dere dere som har deltatt med egne refleksjoner og tanker.

Vi gleder oss til å møte nye veiledere til sertifiseringskurs i høst. Les mer om kursene og meld på via lenkene under:

Kursene gjennomføres digitalt på Teams. Det fortsatt ledige plasser.

Vil du vite mer om verktøyene i Profråd Karriereverktøy?