7,5 studiepoeng i karriereveiledning ved NTNU

På studiet lærer du å veilede mennesker til å ta bevisste, meningsfulle og fremtidsrettede valg for utdanning og karriere.

Sertifisering i Profråd Karriere:

Veiledningsferdighetene er relevante for ledere og HR-ressurser, karriereveiledere og coacher, veiledere i NAV og karrieresenter, rådgivere i skoler og utdanningsinstutusjoner og flere andre som tilbyr oppfølging, rådgivning og veiledning.

Gjennomføring:

En obligatorisk nettbasert samling på fire dager 5. - 8. mai 2020. Undervisningen starter kl. 09.00 første samlingsdag og avslutter kl. 15.00 siste samlingsdag.

Kristin+Landrø+1x1

Kristin Landrø

Kristin Landrø er ansatt som universitetslektor på IPL, Institutt for Pedagogikk og livslang læring, NTNU. I tillegg til sin mastergrad i rådgivningspedagogikk, har hun en omfattende veilederutdannelse med fokus både på individ – og gruppenivå. Hun har mange års erfaring med veiledning og undervisning av enkeltpersoner og grupper, med lederutvikling, coaching og rådgivning.

På IPL underviser hun på emner som rådgivning, karriereveiledning, kommunikasjon og coaching, både på master – og bachelornivå, samt på etter – og videreutdanningsemner.

Kristin er også en ettertraktet instruktør og veileder på våre bedriftsinterne fagdager knyttet til Profråd Karriereverktøy.

Ta kontakt for mer informasjon.