En læringsprosess i digital samskaping

Velkommen til vår nye hjemmeside! Profråd Karriereverktøy har vært på en spennende utviklingsreise det siste året. Verktøyene benyttes nå på ny plattform og innholdet er oppdatert. Målet er å kontinuerlig tilby verktøy som er skreddersydd for norske forhold og speiler dagens arbeidsmarked. Profkart Mestring er lansert som et fulldigitalt verktøy for prosesstyring og retningsvalg. Vi…

Les mer

Digitale veiledningsrom for oppfølging av jobbsøkere og sykmeldte

Digital veiledning og oppfølging Oppnåelse av målsetning med arbeidsrettet veiledning og oppfølging fordrer at veisøkeren blir sett, anerkjent og respektert – også når veiledning og oppfølging skjer digitalt.  De samme veiledningsprinsippene ligger til grunn også i den digitale tiltaksgjennomføringen. Den enkelte veisøker må settes i fokus og støttes i utforsking og læring også når de…

Les mer