Trenger du digitale verktøy og metoder som løfter og styrker folk?

Nytt digitalt sertifiseringskurs i Profråd Karriere 8. – 11. juni Å bli bevisst egen kompetanse gir motivasjon og en tydeligere retning i jobb og utdanning. Valg av verktøy i veiledningsprosessen har mye å si for veisøkerens opplevelse og utbytte. Profråd Karriere gir deg som veileder og coach et anerkjent digitalt verktøy med tilhørende metodikk. Dine…

Les mer

Hva kan kreativitet og visualisering tilføre karriereveiledningen?

Kreative og visuelle metoder i veiledning kombineres med Kolbs læringssirkel – inspirert av Designtenkning Har du noen gang lagt ned mye jobb i noe som ikke gav ønsket resultat?  En del veisøkere i karriereveiledning forteller om sine erfaringer nettopp på denne måten. De har opplevd at flere tiltak og betydelig innsats har gjort liten forskjell.…

Les mer

NTNU og Profråd Karriereverktøy bidrar til kvalitet i karriereveiledning

Profråd Karriereverktøy har gjennomført en vurdering av studiet «Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet» på NTNU i lys av kompetansestandardene i Kvalitetsrammeverket for karriereveiledning. Vurderingen tar for seg de sju kompetanseområdene i kvalitetsrammeverket og omfatter fagplanen, læringsmålene og læringsaktivitetene i studiet. Vurderingsrapporten beskriver hvordan studiet «Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet» på NTNU styrker studentenes…

Les mer

Hvor godt klarer du å beskrive din personlige kompetanse?

Og hva er effekten av å bygge kompetansebeskrivelser sammen? Å beskrive seg selv og sin egen kompetanse kan være utfordrende. Særlig når beskrivelsene skal inneholde både formell kompetanse, erfaringskompetanse og personlig kompetanse – relatert til oppdrag og oppgaver. [1] Å beskrive hva du har gjort er en ting. Å beskrive det som kompetanse er noe…

Les mer

Nye sertifiseringskurs i Profråd Interesse og Profkart Mestring i september

Å delta på et kurs i Profråd Interesse eller Profkart Mestring skal være noe mer enn en sertifisering. Vårt mål er at kursene skal være en arena for deling av erfaringer, refleksjon og læring – samtidig som du lærer å bruke digitale verktøy i veiledningen. I kursene våre trener deltakerne på å bruke verktøyene, samtidig…

Les mer

Ny mulighet – 2 dagers sertifisering i Profråd Karriere

For deg som er sertifisert i Profråd Interesse eller Solbergs Interessekartlegging I samarbeid med NTNU tilbyr vi nå et to-dagers nettbasert påbyggingskurs som gir sertifisering i Profråd Karriere. Målgruppe:        Du som har en sertifisering i Profråd Interesse eller tidligere Solbergs Interessekartlegging. Når og hvor:      Digital gjennomføring, 26. – 27. oktober 2020. Kurset bygger…

Les mer

Generasjon trygghet

Det norske oljeeventyret startet for alvor med funnet av Ekofisk i 1969. Økt velferd og nye arbeidsmuligheter la til rette for fremtidstro og individuell frihet. Dette har vist seg å definere generasjonen som ble født i tiåret etter det første oljefunnet. Undersøkelser viser at de som er født på 1960 – og 70-tallet er mer…

Les mer

Kompetanseutforsking som kilde til motivasjon og lagfølelse

I går fikk jeg være til stede på en inspirerende workshop i kompetansekartlegging.Målet med workshop var å hjelpe studenter til å oversette sin kompetanse slik at arbeidsgiverne kan forstå hva de som jobbsøkere kan og har og hvem de er. For sin egen del må studentene vite hva de vil. En helt nødvendig anstrengelse for…

Les mer

Skaper du læring i din digitale veiledning?

Det er ingen tvil om at koronnakrisen har vært drivende for utvikling av digital kompetanse hos Ola og Kari Nordmann. De siste ukene er digitale løsninger etablert i en fart vi aldri har sett før. Covid-19 kom som en stormvind og gav oss ikke noe valg! Arbeidsrettede veilednings- og oppfølgingstjenester er ikke noe unntak. Jeg…

Les mer