NTNU og Profråd Karriereverktøy bidrar til kvalitet i karriereveiledning

Bildertilartikkelomkvalitetsstandardene

Profråd Karriereverktøy har gjennomført en vurdering av studiet «Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet» på NTNU i lys av kompetansestandardene i Kvalitetsrammeverket for karriereveiledning. Vurderingen tar for seg de sju kompetanseområdene i kvalitetsrammeverket og omfatter fagplanen, læringsmålene og læringsaktivitetene i studiet.

Vurderingsrapporten beskriver hvordan studiet «Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet» på NTNU styrker studentenes kompetanse på alle de sju kompetanseområdene i kvalitetsrammeverket for karriereveiledning. Studiet gir 7,5 studiepoeng i karriereveiledning og sertifisering i karriereverktøyet Profråd Karriere. Studiet gjennomføres på 4 dager med påfølgende hjemmeeksamen.

Nasjonalt kvalitetsrammeverk – Sju kompetanseområder for karriereveiledning

Kompetanse Norge lanserte i oktober nettstedet Kvalitet i karriereveiledning. Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge, understreket på lanseringen betydningen av at det ikke bare tilbys karriereveiledning til alle som ønsker og trenger det, men at tilbudet som gis er kvalitetssikret.

Det nasjonale kvalitetsrammeverket er et stort og viktig bidrag til at karriereveiledningstjenestene som tilbys i Norge har høy kvalitet.

En del av kvalitetsrammeverket handler om veilederes og fagpersoners kompetanse. Rammeverket gir retning til kompetanseutviklingen i hele fagfeltet fra veiledere, ledere og tjenesteleverandører i relevante sektorer, til kurs- og utdanningsinstitusjoner som jobber for å styrke kompetansen innenfor karriereveiledning i Norge.

Kompetanseområdene gir en oversikt over hva karriereveiledning innebærer og hvilken kompetanse en profesjonell karriere­veileder bør ha.

Les mer om Kvalitetsrammeverket her

Om vurderingsarbeidet og resultatet:

Vurderingsarbeidet av studiet «Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet» opp mot kompetansestandardene har vært interessant og lærerikt. Vi har virkelig oppdaget hvor betydningsfullt et nasjonalt kvalitetsrammeverk er for oss som jobber med karriereveiledning på ulike nivåer og områder. I rammeverket finner vi gode ressurser som hjelper oss til å reflektere over, og evaluere, eget bidrag og egen praksis innenfor karriereveiledning.

Resultatet av arbeidet har gjort oss trygge på at studiet kan bidra til å løfte studentenes kompetanse på alle de sju kompetanseområdene i det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning. Studiet «Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet» er slik et viktig bidrag til at veiledere kan øke sin kompetanse i karriereveiledning i tråd med nasjonale anbefalinger. 

Les hele vurderingen med alle kompetanseområdene her

Vurderingen er gjennomført av Christian Grytnes, Karen Hannasvik og Kristin Landrø. Ønsker du å vite mer om vurderingen eller om studiet? Ta kontakt